Deze keer drie maanden in een er is weer het nodig gebeurd in de tuin zijn nieuwe planten ingeboet en het nodige verstoorkruid is verwijderd zoals kleefkruid en hegge winden. In de drie maanden is er dan ook hard gewerkt en ligt de tuin er mooie bij. De vlinder zijn weer in grote getalen aanwezig zelfs het oranjetipje kwam ons verassen deze vloog drie dagen in het rond en het was voor de vrijwilligers een mooie opsteker hier doe jet het voor. Ook de planten deden hun best zo waren wij verrast dat de kegelsilene werd waargenomen. We hebben samen met de vlinderstichting een route uitgezet voor de vlindertelling in de vlindertuin en in het park twee keer in de weken doen wij dit nu. Verder zijn we op de heuvels al wat dor materiaal aan het verwijderen hier door kunnen de andere planten nog tot bloei komen.