In de jaren'50 van de vorige eeuw, is men begonnen met de bouw van een nieuwe wijk aan de zuidzijde van de stad in de Overdie en Achter meerpolder. Tegelijk is, naast het al bestaande stadspark " de Hout "begonnen met het aanleggen van een tweede stadspark "de Oosterhout "in de jaren 1955-1963 en 35 ha groot. De leerlingen van de St.Matthias school hebben geholpen bij het aanplanten van de bomen en struiken. In het jaar 1965is de toenmalige vuilstort toegedekt met grond en in 1970 beplant met bomen en bij het bestaande

park gevoegd. In 1976 heeft de wijkvereniging Oud-Overdie een veroek ingedient om van het park, in plaats van een kijkpark naar een gebruikspark om te vormen. Ook is toen de kinderboerderij opgezet, teven zijn er verharde loop en fietspaden aangelegd. Tijdens de herstructurering van de wijk Oud-Overdie werden er vanuit het rijk G.S.B (grootstede beleid) gelden toegewezen waaruit een post vernieuwing park kwam. In samenwerking met de wijkraden bewoners is een plan van aanpak gemaakt waaruit diverse opdrachten zijn voort gekomen.

Op de voormalige vuilstort is een avonturenheuvel gerealiseerd met daarin een vleermuis kelder. Er zijn voor de jeugd twee speeltoestellen geplaats , de "Spin" en de "Vlinder" en er is een ontwerp gemaakt voor de aan te leggen vlindertuin. Om de bewoners de gelegenheid te bieden om eentjes en ganzen te voeren is er een plek gecreëerdwat ook als theater dienst kan doen en waar de mensen gezellig kunnen genieten. Het park Oosterhout verbind de twee wijken Oud en Nieuw Overdie met alkaar, waardoor bewoners en omliggende wijken er gebruik van kunnen maken. 

Multifunctioneel:

De eenden voer plek/theater is ingericht door middel van betonelementen waarop men kan gaan zitten, met aan de waterkant een twee meter brede 15 cm diepe zandlaag waarin gespeeld kan worden, zonder gevaar van verdrinking. De plek wordt ook veel gebruikt door sportclubs.

Avonturenheuvel:

Ten tijde van het ontwerpen van de heuvel, werden er aan de randweg van Alkmaar boerderijen gesloopt t.b.v. de verbreding van wegen. In de boerderijen kwamen veel vleermuizen voor en die zouden, als er niets gebeurde verdwijnen (beschermde diersoort). Zodoende zijn in het ontwerp van de heuvel een vleermuis kelder geprojecteerd met twee gangenstelsels.    

Het park heeft verschillende grote waterpartijen die dicht begroeid zijn met waterlelies en doordat het met Noord-Hollands kanaal een open verbinding heeft, komt er veel vis in voor, Karpers, Snoek en voorntjes, hierdoor heeft de reiger het voor het uitzoeken.

Honden in het park: 

Doordat het park Oosterhout nu veel meer een gebruikspark is geworden, is er wat wrijving/overlast ontstaan met de hondenbezitters omdat er niet opgeruimd werd. De overlast werd zo erg, dat de bewoners bij de werkgroep park een aanvraag deden voor een voorziening om de uitwerpselen mee op te ruimen en die zijn nu op verschillende plaatsen in het park aanwezig. Er wordt veel gebruik van gemaakt.                                

                Gelukkig!                                                    

Kinderboerderij:                                                                   

De kinderboerderij is zo ontworpen dat er een gracht is gegraven en er een eiland is ontstaan. Op dit eiland is een dierenweide aan de buitenring, met in het midden een plein en de stallen. Het eiland kan afgesloten worden met een hek en is op bepaalde dagen open voor publiek. Aan de buitenzijde is een paviljoen gebouwd waar men koffie-thee en fris kan kopen en met deze verdienste worden de dieren onderhouden. Ook is er een kinderdagverblijf.